Familierecht Nederland
Juridisch advies en rechtsbijstand

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

U krijgt automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als man hoeft u het kind niet te erkennen, ook als u niet de biologische vader bent, want voor de wet bent u automatisch de vader. Ook wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat na de geboorte van uw kind, krijgt u automatisch het ouderlijk gezag. Hierbij geldt dan wel dat de vader of duomoeder het kind heeft erkend.

In beginsel blijft het ouderlijk gezag bij een scheiding ongewijzigd, tenzij de rechter een andere beslissing neemt.

Geen huwelijk of partnerschap

Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch samen ouderlijk gezag en heeft alleen de moeder heeft het gezag. Wilt u samen het gezag uitoefenen? Dan moet u bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen. Voorwaarde hierbij is dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Gezamenlijk gezag twee vrouwen over kind

Bent u als moeder getrouwd met een andere vrouw of heeft u een geregistreerd partnerschap met een andere vrouw? Dan krijgt u allebei automatisch ouderlijk gezag als u beiden volgens de wet de moeder van het kind zijn. 

Gezamenlijk gezag twee mannen over kind

Bent u als man getrouwd met een andere man of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan beslist de rechter over het gezamenlijk gezag van het kind. Als twee mannen een kind adopteren, krijgen zij automatisch allebei het gezag.

Ouders hebben geen gezag

Wanneer beide ouders bv. zijn overleden, dan heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind en is sprake van voogdij.  Ook een instelling, zoals jeugdzorg en jeugdbescherming  kan de voogdij over een kind hebben.

Heeft u vragen over het gezag of wilt u rechtshulp bij het regelen van het gezag, maak dan gebruik van onderstaand formulier of stel uw vraag via chat-online.