Familierecht Nederland
Juridisch advies en rechtsbijstand

Erkennen  Kind

U kunt een kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Dat wil zeggen wanneer u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. 

Gehuwd of geregistreerd partner: vader

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent. 

Gehuwd of geregistreerd partner: duomoeder

Zijn 2 vrouwen getrouwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap? En is voor de zwangerschap gebruikgemaakt van een onbekende donor? Dan is erkenning niet nodig. De duomoeder wordt in dat geval automatisch moeder van het kind. Er moet wel bij de geboorteaangifte aangetoond worden dat de donor onbekend is. Als het om een bekende donor gaat, kunnen getrouwde en geregistreerde duomoeders een kind erkennen.

Erkenning van een kind

​U bent 16 jaar of ouder en heeft toestemming van de moeder, tenzij het kind ouder is dan 16 jaar.  Is het kind 12 jaar of ouder? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind.

U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen, bv. omdat u bloedverwant bent. Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen. Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw 

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit. Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is.