Familierecht Nederland
Juridisch advies en rechtsbijstand

Verwerpen van een erfenis

Het verlies van een dierbare is een verdrietige gebeurtenis. Na het overlijden moet naast het regelen van een begrafenis of crematie, ook de erfenis geregeld worden. U kunt redenen hebben om de nalatenschap niet te aanvaarden. Vooral als bekend is dat er meer schulden zijn dan baten. In dat geval is het raadzaam om de erfenis beneficiair te aanvaarden of direct al te verwerpen.

Als u een erfenis verwerpt, dan krijgt u niets uit de nalatenschap, ook geen fotoboeken of goederen die u bv. zelf heeft geschonken aan de overledene. Daarentegen bent u ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. U bent geen betrokkene bij de afwikkeling van de nalatenschap. 

Na het overlijden heeft u drie maanden de tijd om te onderzoeken en te bepalen of u de erfenis wil aanvaarden of niet. Schuldeisers mogen de erfgenamen niet direct vragen de schulden te betalen. Ze moeten daarmee wachten totdat de erfgenamen hun keuze hebben gemaakt. 

Het verwerpen van de erfenis gebeurt door een verklaring af te leggen bij de rechter. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar die u kunt downloaden: verklaring nalatenschap. U vult de verklaring in en stuurt deze naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene t.a.v. de kantonrechter. De rechtbank stuurt u een factuur voor griffierechten die u moet betalen, waarna de rechter uw verklaring zal toetsen. Na enkele weken krijgt u bericht van de rechtbank en een akte nalatenschap toegestuurd waarin staat dat u de erfenis heeft verworpen. De rechtbank zorgt er ook voor dat de verwerping wordt ingeschreven in het boedelregister.

Heeft u kinderen die door verwerping van de erfenis automatisch opvolgende erfgenamen worden, dan geldt voor hen ook de vraag of ze de erfenis zuiver of beneficiair willen aanvaarden, of verwerpen. Minderjarige kinderen kunnen de erfenis nooit zuiver aanvaarden.

Heeft u vragen over een nalatenschap of wilt u advies over het aanvaarden of verwerpen van een erfenis, vul dan het onderstaande formulier in of stel uw vraag via chat-online.Deze tekst past u aan door erop te klikken.