Familierecht Nederland
Juridisch advies en rechtsbijstand

Beneficiair aanvaarden erfenis

Jongeren tot 18 jaar kunnen een erfenis niet zuiver aanvaarden. Zij kunnen de erfenis (door de gezaghebbende ouder) verwerpen of beneficiair aanvaarden. In beide gevallen moet bij de rechtbank een verklaring worden afgelegd. Deze verklaring kan met een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. De kosten van een verzoekschrift noemt men griffierecht (te betalen aan de rechtbank). Het griffierecht voor de akte nalatenschap is in 2021 € 132.

Ook erfgenamen boven de 18 kunnen een nalatenschap beneficiair aanvaarden. Hiervoor geldt hetzelfde als bij jongeren. Zijn er meerdere erfgenamen, dan kan in één verzoek de erfenis beneficiair worden aanvaard en is maar één keer de griffierechten verschuldigd.

Het beneficiair aanvaarden betekent dat de erfgenamen, als zij ook optreden als vereffenaar, in de regel te maken krijgen met de kantonrechter. De kantonrechter maakt gebruik van de Handleiding erfrechtprocedures. De vereffening en de regels die daar mee te maken hebben zijn ook beschreven en heten richtlijnen vereffening nalatenschap. Volgens vaste regels zal een boedelbeschrijving moet worden uitgevoerd. 

In alle gevallen dient u heel voorzichtig te zijn met het verrichten van handelingen want:                      Als u bezittingen van de overledene opruimt, heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. Dit geldt ook voor de betaling van openstaande rekeningen. Ook als u dierbare herinneringen meeneemt loopt u een risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding.

In de regel heeft u tot drie maanden na het overlijden de tijd om de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. U kunt schuldeisers die binnen die termijn bij u als erfgenaam aankloppen wijzen op de termijn van drie maanden.

Bent u erfgenaam en ziet u op tegen het regelen van de nalatenschap, dan kunt u een beroep doen op onze juristen, die samen met u de erfenis en alles wat daar bij moet worden geregeld, zal inventariseren en uitvoeren.