Familierecht Nederland
Juridisch advies en rechtsbijstand

Erfrecht

Als een dierbare overlijdt komt daar naast het verwerken van het verlies, en het regelen van de uitvaart ook nog eens het regelen van de nalatenschap bij kijken. Heeft de overledene een testament laten maken bij de notaris, dan kan dat de vereffening van de nalatenschap vereenvoudigen. 

Maar wat als geen testament is opgemaakt? Wie zijn erfgenamen? Kan een erfenis worden verworpen, is het mogelijk om alleen positief vermogen te erven?

Een waarschuwing op voorhand is wel nodig, want de gemiddelde Nederlander is onvoldoende op de hoogte van de gevolgen die een erfenis kunnen hebben. Een erfenis, het klinkt leuk, maar kan ook heel nadelig uitpakken en vervelende gevolgen hebben voor een erfgenaam.

Erfgenamen

Met een testament laat je aan nabestaanden weten, hoe je wil dat een erfenis wordt verdeeld. Een veel voorkomende opvatting is, dat je een kind niet zou kunnen onterven. Dat kan dus wel, maar een kind heeft bij onterving wel recht op zijn of haar legitieme portie.

Zonder een testament wordt aan de hand van de wet vastgesteld wie erfgenamen zijn. Dit heet het versteferfrecht. Erfgenamen worden verdeeld in vier groepen:

1. echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner - kinderen of kleinkinderen; 2. ouders, broers en zussen of hun kinderen; 3. grootouders of hun kinderen (ooms, tantes, neven en nichten); 4.overgrootouders of hun kinderen (oudooms, oudtantes, achterneven en -nichten.

Aanvaarden erfenis - nalatenschap

Een erfenis kan zuiver worden aanvaard, beneficiair worden aanvaard of verworpen. Een zuivere aanvaarding is alleen verstandig als men precies weet wat de nalatenschap inhoudt of om andere reden een afgewogen keuze is gemaakt om de erfenis zuiver te aanvaarden. Bij een zuivere aanvaarding bent u aansprakelijk voor eventuele schulden.

Een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap betekent dat u de erfenis aanvaardt, maar eventuele schulden niet uit eigen zak hoeft te betalen. Met het verwerpen van de nalatenschap krijgt u niets, maar bent u nooit aansprakelijk voor eventuele schulden.

Wat te doen bij het verwerpen of beneficiair aanvaarden

Voor het verwerpen van de erfenis of beneficiair aanvaarden moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Als een van erfgenamen beneficiair aanvaardt, moet de hele nalatenschap volgens regels van de vereffeningsprocedure (boedelbeschrijving) worden afgewikkeld. Dat is meer werk voor de erfgenamen dan bij zuivere aanvaarding en brengt extra kosten (rechtbank) met zich mee. Het is belangrijk dat de vereffening onder boedelbeschrijving goed verloopt, want anders loopt u de kans de schulden uit de erfenis uit eigen zak te moeten betalen.

Heeft u vragen over een erfenis en de gevolgen, dan kunt u deze via onze chat-online stellen:

Klik hier om verder te gaan naar onze chat-online