Familierecht Nederland
Juridisch advies en rechtsbijstand

Samenleven zonder huwelijk 

Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn samenlevingsvormen die veel gelijkenissen met elkaar hebben. Toch zijn er verschillen, wat met name het geval is bij de beëindiging daarvan. Ook bestaan verschillen tussen een samenlevingscontract een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.

  • Wanneer u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Het huwelijk wordt vrijwel overal ter wereld erkend.  Bij een geregistreerd partnerschap is een 'ja-woord' niet noodzakelijk. Een geregistreerd partnerschap wordt niet overal in de wereld erkend.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, wanneer u geen minderjarige kinderen heeft, zonder inschakeling van de rechter worden beëindigd. Voor het ontbinden van een huwelijk heeft u een advocaat nodig en moet u altijd naar de rechter.

Verschillen samenlevingsvormen

  • Bij een huwelijk of partnerschap heeft u automatisch rechten en plichten ten opzichte van elkaar, zoals de onderhoudsplicht en erfrecht. U heeft beiden automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u samen krijgt.
  • Bij een samenlevingscontract heeft u deze rechten en plichten niet automatisch en zal dat in het samenlevingscontract moeten worden vastgelegd. Ook niet standaard is een gemeenschap van goederen.  Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De partner moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden en kan daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag laten registreren. 

 

Regelen en afspraken maken bij samenleven

Onze ervaring in de praktijk is dat veel stellen gaan samenwonen, zonder dat goed wordt nagedacht over de gevolgen als partijen uit elkaar gaan. Een samenlevingscontract hoeft niet bij een notaris te worden opgemaakt. Het heeft wel voordelen als u de notaris het contract laat opstellen, want buitenstaanders, denk daarbij aan banken en overheidsinstellingen hebben meer vertrouwen wanneer de afspraken via een notaris zijn vastgelegd. 

 

Onze familierechtadvocaten kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van een samenlevings contract, zodat de verdeling bij het uit elkaar gaan, goed is geregeld.