Familierecht Nederland
Juridisch advies en rechtsbijstand

Ouderschapsplan

Wanneer minderjarige kinderen deel uitmaken van het gezin, is het bij een echtscheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag) of samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Bij een echtscheiding moeten de kinderen betrokken worden wanneer afspraken worden gemaakt die over hen gaan. Dat staat in de wet.  Voor kinderen is het belangrijk dat er naar ze wordt geluisterd. En dat ze niet klem komen te zitten in strijd tussen hun ouders. Bespreek samen met uw (ex)partner hoe u dat doet en maakt u gebruik van onze mediator, dan kan zij bemiddelen en zo nodig met de kinderen praten over de scheiding en de gevolgen daarvan voor de kinderen.

Welke afspraken moeten in een ouderschapsplan

  • hoe de kinderen betrokken zijn geweest bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • hoe de zorg en opvoeding wordt verdeeld (zorgregeling) of de omgang met de kinderen is geregeld (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie). 

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families, feestdagen, verjaardagen en vakanties, kunt u ook iets opnemen in het ouderschapsplan. 

Maakt u gebruik van onze advocaat mediator, dan zal zij in overleg met beide ouders het ouderschapsplan opstellen.