Familierecht Nederland
Juridisch advies en rechtsbijstand

Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant worden de afspraken vastgelegd die gezamenlijk zijn gemaakt ten behoeve van het regelen van de scheiding. Stel dat er in de toekomst discussie ontstaat over de afspraken. Bijvoorbeeld over de verdeling van pensioenen of de verkoop of bewoning van de eigen woning. Het convenant kan dan uitsluitsel geven over de afspraken, die in beginsel altijd bindend zijn. Bij de beschikking van de rechtbank over de echtscheiding wordt verwezen naar het echtscheidingsconvenant.

Onze mediator helpt bij het maken van de afspraken en stelt  het echtscheidingsconvenant op.  Omdat onze mediators ook familierecht advocaten zijn kan een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank en duurt de behandeling niet maanden, maar kan worden verkort tot enkele weken.