Familierecht Nederland
Juridisch advies en rechtsbijstand

Kinder- en partneralimentatie 

Gaat het over geld, dan lopen spanningen vaak al gauw op. Alimentatie is een beladen onderwerp en hierover wordt menige discussie gevoerd.  Hier willen nogal eens conflicten over ontstaan. De één vindt het bedrag altijd te hoog, de ander te laag. Soms betaalt de ex niet, of één van de twee vindt dat de alimentatie niet op de juiste manier wordt besteed.

Ook al ben je gescheiden, je blijft tijdelijk verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Dat noemt men de alimentatieplicht. Als jij niet genoeg inkomsten hebt, dan kan het zo zijn dat jouw ex-partner partneralimentatie aan jou moet betalen. Er is ook een alimentatie voor kinderen: kinderalimentatie.

Als u samen een akkoord bereikt over de kinderalimentatie of als de hoogte van de alimentatie door de rechter is vastgesteld, dan geldt dat in beginsel voor alle kosten van het onderhoud voor de kinderen. Soms zijn kosten die gemaakt moeten worden voor de kinderen, bv. schoolkosten of medische hulpmiddelen (denk bv.aan een beugel voor uw kind) niet voldoende. Onderling kunnen er dan aanvullende afspraken worden gemaakt om van de kinderalimentatie af te wijken. Het is ook mogelijk om hierover afspraken te maken in het ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant.

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Als de kinderen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, doordat zij vanaf de 18 jarige leeftijd gaan werken en hiervoor loon ontvangen, dan is het mogelijk om de alimentatie te stoppen. Doe dit niet zomaar, maar laat u adviseren door onze advocaten.

Partneralimentatie

Als u geen of nauwelijks inkomen heeft, kunt u partneralimentatie vragen. Dit kan alleen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt meestal rekening gehouden met de draagkracht van de ex-partner die om partneralimentatie wordt gevraagd.

Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar. Het hangt ervan af wanneer u gescheiden bent en of u samen kinderen heeft. Soms is ook uw leeftijd belangrijk. Bij scheidingsaanvragen vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels en duurt de alimentatieverplichting de helft van het aantal jaren dat het huwelijk of partnerschap heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar.
Heeft u samen kinderen, dan kunnen extra regels gelden. 

Vraag onze ervaren familierecht advocaten om advies.